EW

Det lilla konsultbolaget med den stora kompetensen.

Om oss

ABOUT US

Om oss

ABOUT US

Det började som en dålig vits, det var en tysk och en svensk som träffades på en lerig schaktbotten sommaren 2009. Vi insåg snabbt att vi har identiska idéer om hur man driver projekt och att vikten av kvalitet är ledordet till framgång.

Juni 2014 startades Edholm Weidinger Consult AB

  • Vår filosofi är enkel, allt vi gör förknippas med hög och rätt kvalitet.
  • Vårt arbete präglas av ett genomgående , systematiskt och ansvarfullt sätt där kunden alltid står i fokus.

722209068
Niclas Edholm
23 års erfarenhet inom byggbranschen varav 18 år inom mätteknik
Innehar Trafikverket behörighet 1

722209038
Harald Weidinger
Utbildad civilingenjör inom mätning med 20 års erfarenhet
Innehar Trafikverket behörighet 1

Tjänster

SERVICES

Tjänster

SERVICES

Vi arbetar med mätteknik inom bygg- och anläggningsbranschen, med inriktning mätsamordning och utbildning.
Vi innehar Trafikverket behörighet 1.

Mätchef
Mängdreglering
Projektstart
Beställarstöd
Utbildningar

Referenser

REFERENCES

Kontakt

CONTACT

Kontakt

CONTACT

Niclas Edholm
0922 072-220 90 68

Harald Weidinger
0922 072-220 90 38

Fakturaadress

Edholm Weidinger Consult AB
c/o Bankgirocentralen BGC AB
BGC-id WIN3464, FE-nr 160
105 69 Stockholm

  • Org-Nummer 556955-8009
  • VAT SE556955800901