Väg 73, Nynäsvägen

Väg 73, Nynäsvägen

referensbild 3
Entreprenör: Veidekke Anläggning Öst
Detaljer:

6,5 km motorväg 2+2 körfält
6 broar
2 trafikplatser
320 MSEK

Harald Weidinger: Produktionsmätare
Ansvarig för 2 väghyvlar, SAK-mätningar och redovisningen
Ansvarig för kontrollmätningar