Pågående projekt Förbifart Stockholm, FSE62 ”Trafikplats Häggvik

Pågående projekt Förbifart Stockholm, FSE62 ”Trafikplats Häggvik

haggvik
Entreprenör: NCC Sverige AB
Detaljer: 320.000m3 bergschakt, 280.000m3 jordschakt
5 broar och 2 c&c-tunnlar 260m lång
740MSEK
Harald Weidinger: Mätchef
Produktionsmätning
Kontrollmätning
Projektering
Niclas Edholm: Mätchef
Produktionsmätning
Kontrollmätning
Projektering