E18 Kristiansand – Grimstad

E18 Kristiansand – Grimstad

referensbild 1
Entreprenör: Bilfinger Construction och Pihl A/S
Detaljer:

40km ny motorväg 2+2 körfält
80 broar
11km tunnel
6 miljarder SEK

Harald Weidinger: Mätchef för vägar och VA
Ansvarig för interna utbildningar
Rådgivare till bergsprängare