Norra Länken, NL12

Norra Länken, NL12

referensbild 2
Entreprenör: Bilfinger Construction
Detaljer:

1.200m betongtunnel för motorväg 3+3 körfält
1,2 miljarder SEK

Harald Weidinger: Mätchef
Produktionsmätare
Ansvarig för kontrollmätningar