Väg 76, förbi Norrtälje

Väg 76, förbi Norrtälje

referensbild7
Entreprenör: NCC Infra
Detaljer: 4km 1+1 väg samt 2 km lokalvägar
Bergtunnel 100m
6 broar
330 MSEK
Harald Weidinger: Mätchef
Produktionsmätare tunnel
Ansvarig för stomnätsmätning