Förbifart Stockholm, delprojekt FSE210, Skärholmen

Förbifart Stockholm, delprojekt FSE210, Skärholmen

referens10
Entreprenör: Subterra
Detaljer: Spont, schakt och tunneldrivning
av en arbetstunnel i Skärholmen
och en i Sätra, samt en tillfällig hamn
i Sätra
142MSEK
Niclas Edholm: Mätchef
Mängdreglering
Produktionsmätning
Kontrollmätningar
Stomnätsmätning