Citybanan, delprojekt Södra Riddarholmen

Citybanan, delprojekt Södra Riddarholmen

Referens9
Entreprenör: NCC Sverige AB
Detaljer: tunneldrivning spår- och servicetunnel
anläggningsarbeten 550m spår- och servicetunnel
50MSEK
Harald Weidinger: Mätchef
Mängdreglering
Produktionsmätning
Kontrollmätningar
Stomnätsmätning